Breeder EKATERINA DOMOGATSKAYA
Kostyakova str., 17-2-133,
Moscow 127422, Russia
Tel.: +7 916 1443315, +7 495 6116877127422, ,
. , 17-2-133
.: +7 916 1443315, +7 495 6116877
[][ ][ ][][][]
Nezhnyj
Hischnik

Smooth-haired dachshunds

arabella67@gmail.com